.......

CATALÀ - CASTELLANO - ENGLISH JOSE.CAT, CLASSES DES DE GENER DE 2019 Fa unes dècades es llegien anuncis en un taulell o en alguna revista de classificats i així s'aconseguia trobar classes a domicili. Ara sembla que allò més senzill és cercar a través d'algunes pàgines web. I les classes poden ser a domicili o inclús online. Amb Skype pel mig a vegades. Doncs bé, a jose.cat trobaràs quelcom diferent. Consisteix a rebre classes però d'una altra manera: ni a domicili ni via Skype. Les classes consistiran en material pujat a Internet de temes de certes assignatures amb part teòrica i també amb problemes resolts. Qualsevol podrà seguir jose.cat i hi ha la possibilitat d'enviar emails amb dubtes. Pots contrubuir al Fundraising per poder fer factible aquest projecte fent una donació:
Seran unes classes molt atípiques i en principi difícils de trobar als primers resultats de Google o sigui que felicitats si has aconseguit arribar a aquest web. Des de jose.cat esperem que el web i ara@jose.cat puguin ser molt útils en general. Per cert les classes estaran majoritàriament relacionades amb les Matemàtiques i la Física. A nivell Batxillerat i Universitat. Blog de jose.cat : ara.jose.cat BENVINGUTS I BENVINGUDES A LA WEB DE JOSE.CAT! JOSE.CAT, EN ACTIVO DESDE ENERO DE 2019 Hace unas décadas uno leía un anuncio en un tablero o en alguna revista de clasificados y así conseguía encontrar clases a domicilio. Ahora parece que lo más sencillo es buscar a través de algunas páginas web. Y las clases pueden ser a domicilio o incluso online. Con Skype por medio a veces. Pues bien en jose.cat vas a encontrar algo diferente. Consiste en recibir clases pero de otra manera: ni a domicilio ni via Skype. Las clases consistirán en material subido a Internet de temas de ciertas asignaturas con parte teórica y también con problemas resueltos. Cualquiera puede seguir el contenido subido y hay posibilidad de mandar emails con dudas. Puedes contribuir al Fundraising para contribuir a este proyecto haciendo una donación:
Van a ser unas clases muy atípicas y en principio difíciles de encontrar en los primeros resultados de Google o sea que felicidades si has conseguido llegar a esta web. Desde jose.cat esperamos que la website y ara@jose.cat puedan ser muy útiles en general. Por cierto las clases estarán mayoritariamente relacionadas con las Matemáticas y la Física. A nivel Bachillerato y Universidad. Blog de jose.cat : ara.jose.cat ¡BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS A JOSE.CAT! JOSE.CAT, LIVE SINCE JANUARY 2019 Some decades ago one could find an ad on a board or in certain magazines and in this way one could get private classes at home. Now it seems the easiest way is by visiting some web pages. And classes can be at home or even online. Maybe even using Skype. Classes at jose.cat will be quite different. They will consist in content uploaded of certain subjects with theory and also with problems with its answers. Anyone can follow jose.cat uploads and there is the possibility to send emails with doubts. You can contribute to the Fundraising of this project with a donation:
In jose.cat we hope the website and ara@jose.cat can be very useful to anyone. By the way, classes will be related to Physics and Mathematics at a level prior to University entry and beyond. Blog of jose.cat : ara.jose.cat WELCOME TO JOSE.CAT!